Ger företagen IT-verktygen för framtiden
Anna-Britta Svedlund startade sitt företag Svedlund & Partner AB för 19 år sedan och driver det i dag tillsammans med sin man. Hon har jobbat med IT sedan 60-talet och jobbar idag som konsult, oftast med komplexa ärenden.
Relationerna med kunderna brukar vara långvariga, oftast minst ettårsavtal. Hon jobbar då mot ett eller två stora företag med komplexa miljöer där det handlar om att lägga upp en strategi för hur man ska få allt att fungera.
– Jag kommer in redan på idéstadiet och gör en analys av hela flödet i verksamheten för att få en helhetsbild. Sen handlar det om att ta fram enkla lösningar för att knyta ihop verksamhetens funktioner och mål med det IT-stöd man ska ha på kort och lång sikt. Därefter kan man börja programmera.

Anna-Britta har ofta fått fungera som projektledare för stora uppdrag, som till exempel för Vattenfall, när man startade ett dotterbolag i Ludvika, och under uppstartsfasen för Bredbandsbolaget. Andra längre uppdrag hon har haft var i samband med fusioneringar på banksidan. Just nu har hon avslutat ett uppdrag sedan fem år åt SOS Alarm. Därefter har Fastighetsbyrån tillkommit.
– Jag jobbar egentligen var som helst i landet, även om det oftast blir i Stockholm. Men är ett uppdrag tillräckligt intressant så spelar det ingen roll var det är. Det som är roligt med det här jobbet är att lägga upp en plan för företaget och hur det ska se ut i framtiden. Jag försöker hitta lösningar som företagen själva kan hantera framöver och där man tar tillvara det som är bra och fungerar och bygger på med de bitar som behövs. Vid stora förändringar i omvärlden är det viktigt att man har kvar kärnan i sitt IT-stöd och i sina rutiner för att medarbetarna ska kunna känna sig trygga och ändå ta till sig förändringarna.

Som verksamhetsarkitekt är det viktigt att man jobbar med helheten i informationsstödet. Det gäller att kunna tekniken väl för att nya affärsupplägg skall kunna genomföras till en realistisk kostnad. Idag jobbar jag i ett nätverk och tillsammans med underkonsulter. Då har jag möjlighet att ta in de personer som passar absolut bäst för uppdraget och kan ge kunden precis vad de behöver. Det gäller att göra rätt saker till rätt pris.

Svedlund & Partner

Bransch:
Företag/tjänster

Telefon: 08-755430
Fax: 08-7558817

Hemsida:
www.svedlundpartner.se

Adress:
Svedlund & Partner
Gamla Kyrkv. 23
18253 Danderyd

| 13 SENASTE FÖRETAGEN